Metodik

Med en unik, erfarenhetsbaserad samtalsterapi kommer vi tillsammans lösa upp de knutar som förhindrar dig från att finna mening, kraft, energi och livsglädje.

EN NY BÖRJAN

Med en unik, erfarenhetsbaserad samtalsterapi kommer vi tillsammans lösa upp de knutar som förhindrar dig från att finna mening, kraft, energi och livsglädje. Vi kommer att skänka dig mod att inte bara möta utan även acceptera och omfamna det som livets prövningar har lämnat kvar i dig. Sorger och trauman som förhindrar dig från att bli fullständigt fri och i absolut linje med din potential – vare sig det gäller relationer, karriär, ekonomi eller känsloliv.
Tillsammans kommer vi göra en inre resa där du får total kontroll över tankar, känslor och reaktioner – så att du tillslut finner en fridfull plats där svårt har blivit lätt, och du med ett leende kan observera din existens utan att vara konsumerad av densamma.

VÄX TILL DIN FULLA POTENTIAL

Vi arbetar i enskilda samtal där du är garanterad total diskretion, i en behandlingsform som i grunden förbättrar och förstärker självkänsla, insikt, mod och självförtroende. Samtliga av dessa värden är en förutsättning för att leva ett fritt liv utan oro och ångest. Ett liv där du sällar dig till den skara människor som varje dag får möta livet, och sig själv, som ren och öppen. De flesta av oss har en inbyggd rädsla för smärtan. En rädsla får oss att per automatik fly så fort vi känner en föraning till obehag, olust, negativitet och smärta. Under denna ”flykt” så gör vi allt i vår makt att slippa känna smärtan.
Med en erfarenhetsbaserad coaching kommer du vara i fullständig trygghet hos en samtalspartner som själv har erfarenheter av livets utmaningar, som väl känner till och har mött de rädslor som förankrat sig i vårt inre genom sorger och trauman.
Du kommer att bli vägledd till en klar översikt om vem du är, och vad ditt riktiga värde är. Du förvandlas från en undermedveten deltagare till att vara en medveten, aktiv observatör med fri vilja av deltagande.

FRIGÖRELSE

I nästa fas av behandlingen arbetar vi med förståelse, acceptans och förlåtelse. Här får du bearbeta, behandla och sedan bekanta dig med dina inre knutar, för att slutligen med mod och lugn omfamna exakt hela dig själv.
I fas tre handlar det om förstärkningar och förstå meningen med sitt liv, där du få inse ditt kall och passion i livet. Den grundar sig på ens sanna värderingar och är baserad på uteslutningsmetoder.
För att kunna berika arbetet för de som har fysiska åtaganden att göra för att förbättra sitt välmående så är din coach även utbildad inom personlig träning och kan tillse att din fysiska potential går i linje med din mentala.

I behandlingen pratar vi även en del om attraktionslagen, Dr. R. Hawkings samt frekvenser, Moslowpyramiden (behovstrappan) och inte minst om betydelsen av nuet. Där tillkommer värdefull utbildning i mindfullness, djupgående meditation med mera.

Vårt arbete går ut på att ge dig en inblick i din undermedvetna, samt lära dig förstå dina beteendemönster för att nå fullständig kontroll på din insida.
Därigenom kan du för resten av ditt liv med egna händer öka ditt välmående, självvärde, medvetenhet, insikt

Boka Konsultation

Office Hours :